Protecţia Datelor Personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, modificată şi completată ulterior, precum şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Grupul Affidea, din care fac parte companiile Affidea Romania SRL/ Affidea Cluj SRL/ Clinica de Diagnostic Phoenix SRL/ Sanmed SRL/ Hiperdia SA, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre Dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră, ori o altă persoană, pacient/ă al/a Centrelor Affidea.


Scopul colectării datelor este necesar în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare, pentru diagnosticul radioimagistic şi completarea istoricului Dumneavoastră medical, în vederea oricărei referinţieri medicale ulterioare, sau în scop statistic şi raportate către medicul trimiţător, către Casa de Asigurări de Sănătate locală, sau către alte organisme autorizate prin lege în acest sens.

Sunteţi obligat/ă să furnizaţi datele solicitate, acestea fiind necesare la înregistrarea şi procesarea informaţiilor referitoare la istoricul şi diagnosticul radioimagistic pe care l-aţi solicitat. Refuzul Dumneavoastră poate determina imposibilitatea referirii medicale a investigaţiei pe care doriţi să o efectuaţi, implicit anularea programării şi se poate duce până la refuzul efectuării investigaţiei imagistice.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

  • Affidea Romania SRL/ Affidea Cluj SRL/ Clinica de Diagnostic Phoenix SRL/ Sanmed SRL/ Hiperdia SA şi/sau
  • Grupul Affidea

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora, datele fiind arhivate conform Nomenclatorului Arhivistic aprobat de Arhivele Nationale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la:

Affidea Romania SRL, Str. Finlanda nr. 19, sector 1, Bucureşti, în atenţia Ofiterului de Protectie a Datelor.

Prin prezenta vă facem cunoscut că datele Dumneavoastră pot fi transferate în oricare din ţările în care activează Grupul Affidea, în scopuri statistice, pentru consultaţii medicale radio-diagnostic, obţinerea unei opinii secundare privitor la o examinare efectuată, sau pentru arhivare conform Nomenclatorului Arhivistic aprobat de Arhivele Nationale.

Dacă identificaţi că o parte sau în toalitate datele despre Dumneavoastră sunt incorect înregistrate la Affidea, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil pentru remedierea erorilor şi înregistrarea corectă a lor.

NOTA DE INFORMARE PACIENTI PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

CONSIMTAMANTUL INFORMAT AL PACIENTULUI - ACORD PACIENT PRELUCRARE DATE

 

Solicitare programare:
Oferim servicii medicale clinice, investigaţii imagistice şi de medicină nucleară în Centrele Affidea România din Bucureşti (Fundeni), Arad, Constanţa, Medgidia, Petroşani, Iaşi şi Focşani .

Cum decurge o investigaţie RMN?

Întrebările Dumneavoastră despre investigaţiile imagistice PET/CT, RMN, CT, Scintigrafie, RX, Mamografie, DEXA, OPG, Ecografie, Endoscopie etc., îşi găsesc toate răspunsul aici.