Coduri si politici Affidea Romania

Coduri de Conduită şi Politici practicate în cadrul Affidea România

Codurile de conduită pe care Affidea România, ca parte integrantă din Grupul Affidea Internaţional, a ales să le definescă şi să le respecte, descriu standardele etice şi comportamentale pe care toţi angajaţii Affidea şi le-au însuşit şi au ales să le respecte întocmai. 

Nerespectarea, voită sau accidentală a acestor norme atrage de la sine măsuri disciplinare sau chiar încetarea contractului de colaborare între Companie şi angajatul care nu onorează activ codurile sau politicile Affidea .

Sintetizat, Codurile de Conduită şi Politicile Affidea România impun angajatului Affidea , printre altele:

• să câştige şi să cultive loialitatea pacienţilor Affidea prin păstrarea la cele mai înalte cote a calităţii şi profesionalismului serviciilor oferite

• să construiască relaţii profesionale şi să păstreze calitatea lor la cele mai înalte cote în raport cu toate entităţile fizice sau juridice cu care Affidea colaborează

• să trateze investiţiile Affidea ca şi cum ar fi personale 

• să îşi păstreze integritatea în ceea ce priveşte agresivitatea concurenţială

• să aleagă cea mai bună decizie de afaceri, bazată întotdeauna numai pe cadrul de interese în business ale Affidea fără a prejudicia nici una din părţi

• să raporteze imediat pe cale ierarhică orice conduită de afaceri ce poate aduce prejudicii Companiei sau relaţiilor cu partenerii săi

• să realizeze şi să păstreze conduita în afaceri în deplină conformitate cu principiile etice şi legale aplicabile, fără a accepta sau a oferi vreodată beneficii necuvenite sau mită

• să respecte întrutotul prevederile legale aplicabile. 

Puteţi consulta Codurile de Conduită şi Politici Affidea România prin selectarea din lista de mai jos a documentului care vă interesează.

Documentele sunt în format PDF. Pentru a le putea accesa aveţi nevoie de Adobe Acrobat Reader.

• Codul de conduită Affidea

• Politica Affidea privind beneficiile necuvenite

• Politica Affidea privind pastrarea relatiilor cu terţi

• Politica de calitate Affidea

Solicitare programare:
Oferim servicii medicale clinice, investigaţii imagistice şi de medicină nucleară în Centrele Affidea România din Bucureşti (Fundeni), Arad, Constanţa, Medgidia, Petroşani, Iaşi şi Focşani .

Cum decurge o investigaţie RMN?

Întrebările Dumneavoastră despre investigaţiile imagistice PET/CT, RMN, CT, Scintigrafie, RX, Mamografie, DEXA, OPG, Ecografie, Endoscopie etc., îşi găsesc toate răspunsul aici.