Chestionar Satisfacție

Drepturile Pacientului (Legea nr.46/2003, legea drepturilor pacientului)

A. Dreptul pacientului la informatia medicala

 1. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
 2. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.

Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.

 1. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 2. Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
 3. Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologie de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
 4. Pacientul are drepul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
 5. Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
 6. Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
 7. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii si, la cerere, o copie a inregistrarilor investigatiilor de inalta performanta, o singura data.

 

 B. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala

 1. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 2. Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalaul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.
 3. In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 4. In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.
 5. In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.

Comisia de arbitraj este constituita din trei medici pentru pacientii internati in spitale si din doi medici pentru pacientii din ambulator

 1. Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este acordat.
 2. Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.

Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta in interesul pacientului.

 1. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filamt intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

 

 C. Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului

 1. Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
 2. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
 3. In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.
 4. Pacientul are acces la datele medicale personale.
 5. Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune infulenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingirjirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

 

D. Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale

 1. In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii.

 1. Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat.

Se face exceptie in cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.

 1. Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
 2. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale.

La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratamentul va fi creat cat mai aproape de cel familial.

 1. Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.

Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.

 1. Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii de sanatate sau pana la vindecare.

Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferite unitati medicale publice si nepublice,spitalicesti si ambulatorii de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici,cadre medicale sau de alt personal calificat.

Dupa externare, pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

 1. Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta , de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.
 2. Niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza neinregistrarii nasterii sale in actele de stare civila.
Solicitare Programare
Oferim servicii medicale clinice, investigaţii imagistice şi de medicină nucleară în Centrele Affidea România din Bucureşti (Fundeni), Arad, Constanţa, Medgidia, Petroşani, Iaşi şi Focşani .

Cum decurge o investigaţie RMN?

Întrebările Dumneavoastră despre investigaţiile imagistice PET/CT, RMN, CT, Scintigrafie, RX, Mamografie, DEXA, OPG, Ecografie, Endoscopie etc., îşi găsesc toate răspunsul aici.
 

Distance