Chestionar Satisfacție

Obligatii PSI pentru pacienti

Pacienţii/persoanele internate, însoţitorii persoanelor cu dizabilitati/aparţinătorii şi vizitatorii au următoarele obligaţii principale legate de apararea impotriva incendiilor:

 1. Respectati instrucţiunile, regulile specifice si semnalizarea privind apărarea împotriva incendiilor afisate sau aduse la cunostinta sub orice forma de catre personalul centrului medical
 2. Este interzis accesul sau deteriorarea instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor şi a mijloacelor tehnice de primă intervenţie în caz de incendiu;
 3. Este interzisa deteriorarea semnelor, afişelor, marcajelor destinate apărării împotriva incendiilor;
 4. Anuntati imediat personalului centrului medical orice eveniment observat şi care poate produce o situaţie de urgenţă;
 5. Respectati cu strictete indicaţiile personalului centrului medical în cazul producerii unui incendiu sau seism, pentru evacuarea în siguranţă a spaţ
 6. Fumatul este interzis in toate spatiile centrului medical.
 7. Este interzisa utilizarea echipamentelor medicale sau a altor echipamente sau dispozitive fara acordul personalului centrului medical.
 8. Este interzis accesul in spatiile cu acces controlat din cadrul centrului medical.
 9. Este interzis accesul la tablourile electrice.
 10. Este interzisa utilizarea prizelor electrice fara acordul personalului centrului medical.
 11. Nu lasati nesupravegheate persoanele din grija dumneavoastra şi ajutati la evacuarea acestora in conditii de siguranta.
 12. Este interzisa blocarea cailor si iesirilor de evacuare cu obiecte personale.

 

REGULI DE URMAT IN CAZ DE INCENDIU

   

 

Pastrati-va calmul! Nu creati panica!

 

Anuntati imediat personalul centrului medical, pentru a putea da alarma.

 

Urmaţi întocmai instrucţiunile date de catre personalul centrului medical. Nu luaţi niciun fel de iniţiative pe cont propriu. Riscaţi să vă expuneţi unor pericole inutile.

Nu lasati nesupravegheate persoanele avute in grija si ajutati la evacuarea acestora in conditii de siguranta.

 

 

 

Îndreptaţi-vă spre iesirile de urgenta fără a lua obiecte personale. Acestea vă pot îngreuna evacuarea

 

 

Mergeţi la locul de adunare generala în situaţii de urgenţă, marcat astfel.

 

 

Nu vă întoarceţi spre locurile în care se manifestă incendiul pentru a vă lua obiectele personale uitate. Viaţa dumneavoastră are prioritate.

 

 

ATENŢIE ! 

În caz de incendiu este interzisă la evacuare utilizarea lifturilor
112

Numărul de telefon pentru situaţii de urgenţă

Solicitare Programare
Oferim servicii medicale clinice, investigaţii imagistice şi de medicină nucleară în Centrele Affidea România din Bucureşti (Fundeni), Arad, Constanţa, Medgidia, Petroşani, Iaşi şi Focşani .

Cum decurge o investigaţie RMN?

Întrebările Dumneavoastră despre investigaţiile imagistice PET/CT, RMN, CT, Scintigrafie, RX, Mamografie, DEXA, OPG, Ecografie, Endoscopie etc., îşi găsesc toate răspunsul aici.
 

Distance